HTTP Başlıklarının SEO Üzerindeki Etkisi: HTTP Headers Optimizasyonu
6 dakikalık okuma
27 May 2023

HTTP Başlıklarının SEO Üzerindeki Etkisi: HTTP Headers Optimizasyonu

HTTP başlıkları, web sunucuları ile tarayıcılar arasındaki iletişimi düzenleyen metin tabanlı mesajlardır. Bu başlıklar, web sitelerinin güvenliği, performansı ve tarayıcılar arasındaki etkileşimleri için büyük önem taşır. SEO açısından doğru şekilde yapılandırılmış HTTP başlıkları, web sitenizin arama motorları tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlar ve sıralama ve görünürlük açısından olumlu bir etki yaratır.

Bu kapsamlı rehberde, HTTP başlıklarının ne olduğunu, önemini ve SEO'ya nasıl katkı sağlayabileceğini inceleyeceğiz. Ayrıca, Apache ve Nginx gibi popüler web sunucusu yazılımlarıyla nasıl kullanılabileceğini örneklerle göstereceğiz. Aşağıda, listelenen önemli HTTP başlıklarının her birini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız:

 1. Strict-Transport-Security (STS): Bu başlık, web sitenizin yalnızca güvenli HTTPS bağlantıları üzerinden erişilebilir olduğunu belirtir. STS, potansiyel saldırıları önlemek ve kullanıcı bilgilerinin güvenliği konusunda artırılmış bir güvenlik sağlamak için önemlidir.

 2. Content-Security-Policy (CSP): CSP başlığı, web sitenizin içeriğinin nasıl yüklenmesi gerektiğini tarayıcılara bildirir. Bu başlık, Cross-Site Scripting (XSS) saldırılarına karşı koruma sağlar ve kötü niyetli kodların web sitenize enjekte edilmesini engeller.

 3. X-Content-Type-Options: Bu başlık, tarayıcılara sunulan içeriğin MIME türünü belirtir. Doğru şekilde yapılandırıldığında, bu başlık, içeriğin yanlış MIME türleriyle yüklenmesini önler ve tarayıcı uyumluluğunu artırır.

 4. Referrer-Policy: Bu başlık, tarayıcılara diğer web sitelerine yönlendiren referans bilgisini nasıl paylaşması gerektiğini söyler. Doğru yapılandırıldığında, bu başlık, gizlilik açısından önemli bir rol oynar ve kullanıcıların referans bilgilerini istenmeyen taraflarla paylaşmasını engeller.

 5. Permissions-Policy: Bu başlık, web sitenizin tarayıcı API'leriyle nasıl etkileşimde bulunabileceğini ve kullanabileceğini belirler. Doğru yapılandırıldığında, bu başlık, tarayıcı güvenliğini artırır ve potansiyel güvenlik açıklarını azaltır.

 6. X-Frame-Options: Bu başlık, web sitenizin başka sitelerdeki iframe'lerde nasıl görüntülenebileceğini belirtir. Doğru yapılandırıldığında, bu başlık, tıklama hırsızlığı (clickjacking) gibi saldırıları önler ve web sitenizin kötüye kullanılmasını engeller.

Şimdi, her bir HTTP başlığını daha detaylı bir şekilde inceleyelim ve en iyi uygulamaları ve optimizasyon tekniklerini görelim.

1. Strict-Transport-Security (STS)

Strict-Transport-Security (STS) başlığı, web sitenizin yalnızca güvenli HTTPS bağlantıları üzerinden erişilebileceğini belirtir. Bu başlık, tarayıcılara web sitenizin güvenli bir bağlantı kullanması gerektiğini bildirerek potansiyel saldırıları önlemeye yardımcı olur. STS'nin kullanımında dikkate almanız gereken önemli noktalar şunlardır:

 • max-age: "max-age" direktifi, STS politikasının etkin kalacağı süreyi saniye cinsinden belirtir. Örneğin, "max-age=31536000" politikanın bir yıl boyunca etkin olmasını sağlar.
 • includeSubDomains: Bu direktif, STS politikasının web sitenizin tüm alt alan adları için de geçerli olacağını belirtir.
 • preload: Web sitenizi tarayıcılar tarafından tutulan HSTS ön yüklemesi listesine ekleyerek, tüm isteklerin otomatik olarak HTTPS üzerinden yapılmasını sağlarsınız.

Apache'de STS başlığının örnekle kullanımı:

Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload"

Nginx'de STS başlığının örnekle kullanımı:

add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload";

STS başlığını doğru şekilde yapılandırarak, web sitenizin güvenliğini artırır, kullanıcılarla güven ilişkisi oluşturur ve SEO üzerinde olumlu bir etki yaratırsınız.

2. Content-Security-Policy (CSP)

Content-Security-Policy (CSP) başlığı, web sitenizin içeriğinin nasıl yüklenmesi gerektiğini belirler. Bu başlık, XSS saldırılarına karşı koruma sağlar ve yalnızca güvenilir kaynaklardan içeriklerin yürütülmesini veya görüntülenmesini sağlar. CSP'yi kullanırken dikkate almanız gereken ayrıntılar şunlardır:

 • default-src: Bu direktif, tüm içerik türleri için varsayılan politikayı belirler. İçeriğin sadece belirtilen kaynaklardan yüklenmesini sınırlar.
 • script-src: Bu direktif, JavaScript dosyaları için izin verilen kaynakları belirtir.
 • 'self': Bu ifade, içeriğin web sitenizin aynı kökeninden yüklenmesine izin verildiğini belirtir.
 • 'unsafe-inline': Bu ifade, içerideki inline JavaScript'in çalışmasına izin verir. Ancak, güvenli değildir ve sınırlı kullanılmalıdır.

Apache'de CSP başlığının örnekle kullanımı:

Header always set Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'"

Nginx'de CSP başlığının örnekle kullanımı:

add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'";

CSP başlığını doğru şekilde yapılandırarak, XSS saldırılarının riskini en aza indirir, web sitenizin bütünlüğünü korur ve SEO performansını iyileştirirsiniz.

3. X-Content-Type-Options

X-Content-Type-Options başlığı, tarayıcılara içerik türlerini nasıl işleyeceklerini bildirir ve MIME tipine dayalı tahmin yapma veya alınan içeriği beklenmedik şekillerde yorumlama işlemini engeller. Bu başlığı kullanırken dikkate almanız gereken ayrıntılar şunlardır:

 • nosniff: Bu direktif, tarayıcıların dosya uzantısına dayalı olarak içerik türünü tahmin etmesini engeller ve belirtilen içerik türünün dikkate alınmasını sağlar.

Apache'de X-Content-Type-Options başlığının örnekle kullanımı:

Header always set X-Content-Type-Options nosniff

Nginx'de X-Content-Type-Options başlığının örnekle kullanımı:

add_header X-Content-Type-Options nosniff;

X-Content-Type-Options başlığını kullanarak, tarayıcıların içerik türünü doğru şekilde yorumlamasını sağlayarak potansiyel güvenlik risklerini azaltır ve SEO performansını iyileştirirsiniz.

4. Referrer-Policy

Referrer-Policy başlığı, kullanıcıların web sitenizden diğer sitelere gezinirken referans bilgisini nasıl paylaşacağını kontrol eder. Aşağıdaki ayrıntıları göz önünde bulundurarak bu başlığı optimize edebilirsiniz:

 • no-referrer-when-downgrade: Bu direktif, kullanıcıların güvensiz bir hedefe yönlendiklerinde tam referans URL'sini paylaşmasını, güvenli bir hedefe yönlendiklerinde ise yalnızca köken bilgisini paylaşmasını belirtir.

Apache'de Referrer

-Policy başlığının örnekle kullanımı:

Header always set Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade"

Nginx'de Referrer-Policy başlığının örnekle kullanımı:

add_header Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade";

Uygun bir Referrer-Policy ayarlayarak, kullanıcı gizliliğini korur ve hassas bilgilerin istenmeyen taraflarla paylaşılmasını engellersiniz. Bu hem güvenlik hem de SEO açısından olumlu bir etki yaratır.

5. Permissions-Policy

Permissions-Policy başlığı, web sitenizin tarayıcı API'leri ve özellikleriyle nasıl etkileşimde bulunabileceğini belirler. Aşağıdaki ayrıntıları göz önünde bulundurarak bu başlığı optimize edebilirsiniz:

 • geolocation: Bu direktif, web sitenizin kullanıcının konumuna erişip erişemeyeceğini belirtir.
 • microphone: Bu direktif, web sitenizin kullanıcının mikrofonuna erişip erişemeyeceğini belirtir.
 • camera: Bu direktif, web sitenizin kullanıcının kamerasına erişip erişemeyeceğini belirtir.

Apache'de Permissions-Policy başlığının örnekle kullanımı:

Header always set Permissions-Policy "geolocation=(), microphone=(), camera=()"

Nginx'de Permissions-Policy başlığının örnekle kullanımı:

add_header Permissions-Policy "geolocation=(), microphone=(), camera=()";

Permissions-Policy başlığını doğru şekilde yapılandırarak, web sitenizin yalnızca gerekli izinleri talep etmesini sağlayabilir, potansiyel güvenlik açıklarını azaltabilir ve SEO performansınızı artırabilirsiniz.

6. X-Frame-Options

X-Frame-Options başlığı, web sitenizin başka sitelerdeki iframe'lerde nasıl görüntülenebileceğini belirler. Tıklama hırsızlığı saldırılarına karşı koruma sağlayarak web sitenizin kötüye kullanılmasını önler. Aşağıdaki ayrıntıları göz önünde bulundurarak bu başlığı optimize edebilirsiniz:

 • SAMEORIGIN: Bu direktif, web sitenizin yalnızca aynı kökten iframe içinde görüntülenmesine izin verir.

Apache'de X-Frame-Options başlığının örnekle kullanımı:

Header always set X-Frame-Options SAMEORIGIN

Nginx'de X-Frame-Options başlığının örnekle kullanımı:

add_header X-Frame-Options SAMEORIGIN;

X-Frame-Options başlığını doğru şekilde yapılandırarak, web sitenizin izinsiz kullanımını engeller ve güvenliğini sağlar, böylece SEO performansını olumlu yönde etkilersiniz.

HTTP Başlıklarının .htaccess Dosyası ile Uygulanması

.htaccess dosyası, Apache sunucusunda kullanılan bir yapılandırma dosyasıdır. Bu dosya, web sitelerinin davranışını ve özelliklerini belirlemek için kullanılır. Güvenlik açısından önemli olan HTTP başlıklarını tek bir .htaccess dosyasında nasıl yapılandırabileceğinizi gösteren örnek bir içerik aşağıda yer almaktadır.

<IfModule mod_headers.c>
 # Strict-Transport-Security
 Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload"

 # Content-Security-Policy
 Header always set Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'"

 # X-Content-Type-Options
 Header always set X-Content-Type-Options nosniff

 # Referrer-Policy
 Header always set Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade"

 # Permissions-Policy
 Header always set Permissions-Policy "geolocation=(), microphone=(), camera=()"

 # X-Frame-Options
 Header always set X-Frame-Options SAMEORIGIN
</IfModule>

Sonuç

HTTP başlıkları, web sitenizin güvenliği, performansı ve SEO performansı açısından büyük öneme sahiptir. Doğru şekilde yapılandırılmış HTTP başlıkları, web sitenizin arama motorları tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlar ve kullanıcıların güvenli bir deneyim yaşamasına yardımcı olur.

Bu kapsamlı rehberde, HTTP başlıklarının ne olduğunu, önemini ve SEO'ya nasıl katkı sağlayabileceğini inceledik. Ayrıca, Apache ve Nginx gibi popüler web sunucusu yazılımlarıyla nasıl kullanılacağına dair örnekler sunduk.

Unutmayın ki her web sitesi farklıdır ve kendi web sitenizi değerlendirerek ihtiyaçlarınıza en uygun HTTP başlık yapılandırmasını belirlemeniz önemlidir. HTTP başlıklarını doğru bir şekilde yapılandırarak web sitenizin güvenliğini artırabilir ve SEO performansınızı iyileştirebilirsiniz.